El "socialismo" de Bildu, el frente popular de Batasuna


El Pais: ¿Cómo serán sus relaciones con los empresarios gipuzkoanos?

Martin Garitano: Queremos que sean excelentes. La semana que viene nos pondremos en contacto con la patronal ADEGI.

El País: Su elección ha levantado preocupación en sectores empresariales.

Martin Garitano: No los conozco. Los empresarios que conozco me han felicitado.

elkarrizketaren linka

Txinako Alderdi Komunistako sortzaileen zenbait filme aurkitu dituzte

Proyectan en Shanghai películas recién halladas de primeros líderes de PCCh

Películas halladas recientemente sobre los fundadores del Partido Comunista de China (PCCh) fueron presentadas hoy al público en Shanghai, dijo un funcionario del Grupo de Medios de Comunicación (GMC) de Shanghai.

Las películas de 35 milímetros habían estado almacenadas en dos archivos de Rusia, dijo Chen Qi, del centro de documentos de programas del GMC.

Diversas personalidades destacadas del PCCh pueden ser vistas en los filmes, entre ellas Chen Duxiu, Qu Quibal, Wang Jinmei, Deng Enming, Zhang Guotao y Liu Renjing, indicó.

Chen Duxiu y Qu Qiubal eran líderes del PCCh, mientras que los otros cuatro eran representantes del primer Congreso Nacional del PCCh que se llevó a cabo en julio de 1921.

Las películas fueron comparadas cuidadosamente con documentos y fotografías de historiadores del PCCh y familiares de figuras famosas para determinar su autenticidad.

Documentos y fotos de la primera era del PCCh ya han sido estudiados, analizados y exhibidos en China, pero las películas de esa etapa son raras, indicó Li Minghua, subdirector de la Administración Estatal de Archivos de China.

Desde el 26 de junio, el GMC exhibirá tres películas de más duración editadas con imágenes de los filmes para celebrar el 90° aniversario de la fundación del PCCh.

Las películas no tienen sonido, pues fueron filmadas en 1922, dijo Zhang Jingyue, investigador del centro de administración de acervos de medios de comunicación del GMC.

A pesar de ello, las películas registran de forma vívida los sucesos del día.

En una película filmada en 1922 durante una conferencia de la Internacional Comunista, una organización comunista internacional de 1919 a 1943, se puede ver a Chen Duxiu y a Qu Qiubai tomándose fotografías de grupo con los delegados extranjeros.

Personal del GMC y académicos del PCCh trabajaron de forma conjunta para buscar más de 100 rollos de película de 35 milímetros en los archivos rusos y copiaron varias de ellas para exhibirlas en Shanghai, dijo Zhang.

Para Wang Minghua de 70 años de edad, nieto de Wang Jinmei, fue emocionante ver a su abuelo en acción durante los primeros días del PCCh.

"Me sorprendió ver un gesto que mi abuelo hizo cuando estaba sentado durante una conferencia (de la Internacional Comunista) fue exactamente el gesto que hice en las fotos de mi graduación universitaria", señaló.

El padre de Wang Minghua, Wang Jie, o el hijo de Wang Jinmei, dijo que él supo que la persona en la película era su padre por sus "grandes orejas".

Para las jóvenes generaciones de China, las películas podrían ayudarles a conocer la historia del PCCh de una manera más vívida y accesible, dijo Li Yuzhen, investigador del Instituto de Investigación de China Moderna de la Academia de Ciencias Sociales China.(Xinhua)

22/06/2011

Iturria: Pueblo en Linea
http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/7416906.html

Pax Hispanica: Juan Karlos Izagirre & Fatxi Lopez

Donostiako poliziaren buruzagia eta EAEko poliziaren buruzagia
Juan Karlos Izagirre eta Fatxi Lopez, 2011/6/22.

“Al adormecer a los obreros y campesinos con ilusiones parlamentarias, al paralizar su voluntad de lucha, el Frente Popular [Bildu] genera las condiciones favorables para el triunfo del fascismo. El proletariado pagará la política de coalición con la burguesía [Eusko Alkartasuna] con años de tormentos y sacrificios, si no con décadas de terror fascista”

--L.Trotsky, “El nuevo ascenso revolucionario y las tareas de la Cuarta Internacional”, 1936ko ekaina.

Kepa Crespo, PCE(r)-ko militantearen heriotzaren 30. urtemuga

"Murió tras una huelga de hambre de 97 días. El mejor homenaje seguir la lucha"

"Muerto en huelga de hambre, te recordamos"

Crespo Galende en 1979, foto policial con evidencias de torturas.

Libia: NATOko genozidek haurrak erailtzen jarraitzen dute

Los genocidas de la OTAN (en los que se incluyen los regimenes español y francés) sigen asesinando niños en Libia.

Nous ne sommes pas séparatistes, nous sommes séparés

Ez gara separatistak, separatu gaituzte.
Iparralden naiz Hegoalden: Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidearen alde!

'Estatua eta Iraultza' (Lenin) 3. kapitulua, 4. puntua

4.- NAZIOAREN BATASUNAREN ANTOLAKUNTZA

“...Komunak garatzeko denborarik izan ez zuen antolakuntza
nazionaleko zirriborro laburrean, argi esaten da Komuna...
izan behar zela herririk txikienaren forma politikoa”... komunek
hautatuko zuten Parisko “ordezkaritza nazionala” ere.

“... Gobernu zentral batentzat geratuko ziratekeen funtzio
gutxi baina garrantzitsuak ez ziren kenduko —egia faltsutzeko
saiakeraz esan den bezala—, baizik eta agente komunalek
burutuko zituzteketen...

 ...Ez zen nazioaren batasuna suntsitu behar, baizik eta alderantziz,
erregimen komunal baten bidez antolatu behar zen,
hau errealitate bihurtuz estatu boterea suntsitzean; zeinak batasun
haren haragitzea izan nahi baitzuen, independentea eta
nazioaren gainetik ezarria, zeinan gorputza hazikin bizkarroi
bat besterik ez baitzen... Estatu botere zaharraren organo errepresibo
hutsak moztuak izan behar zuten bitartean, bere legezko
eginkizunak gizartearen gainean posizio nagusi bat usurpatzen
zuen autoritate bati erauzi behar zitzaizkion, gizarte
honetako zerbitzari arduratsuei itzultzeko”.

Egungo sozialdemokraziaren oportunistek Marxen arrazonamendu
 hauek zenbateraino ez dituzten ulertu —agian zehatzagoa
izango zen ez dituztela ulertu nahi izan esatea—,
ezerk baino hobe Bernstein arnegariaren liburu herostratikoki
famatuak islatzen du, Sozialismoaren premisak eta sozialdemokraziaren
eginkizunak. Bernsteinek, aipaturiko Marxen hitzen
inguruan idazten zuen, hauetan, “duten eduki politikoagatik,
funtsezko ezaugarri guztietan Proudhonen federalismoarekin
antzekotasun handia aurkezten duen programa bat
garatzen dela... Marx eta Proudhon “burges txikia” (Bernsteinek
“burges txikia” kakotxen artean jartzen du asmo ironiko
bat ematearren) bereizten dituzten ezberdintasun guztiez gain,
puntu hauetan beren pentsamenduen bilakaera ahalik eta
antzekoena da”. Noski, jarraitzen du Bernsteinek, udalerrien garrantzia
haziz doa, baina “niri zalantzagarria iruditzen zait
demokraziaren lehen eginkizuna Estatu modernoen abolizioa
(Ausflösung, literalki: disoluzioa) eta bere antolakuntzaren
erabateko eraldaketa (Unmwandlung: aldaketa erradikala)
denik, Marxek eta Proudhonek ulertzen duten moduan (Asanblea
Nazionala probintzietako edo eskualdeetako asanbladetako
ordezkariekin eratzea, hauek aldi berean komunen ordezkariekin
osatuz), iraganeko ordezkapen nazionaleko forma
guztiak erabat desagertuz” (Bernstein, Sozialismorako premisak,
134 eta 136 orriak, 1899ko argitalpen alemaniarrean).

Hau besterik gabe higuingarria da: Marxen “Estatu boterearen,
bizkarroiaren, suntsiketaren” ideiak, Proudhonen federalismoarekin
nahastea! Baina hau ez da ustekabekoa, oportunistari
ez baitzaio burutik pasa ere egiten Marxek hemen ez
duela zentralismoaren aurrean federalismoaz hitz egiten, baizik
eta herrialde burges guztietan dagoen Estatuaren makina
burges zaharraren suntsiketari buruz hitz egiten duela.

Oportunistari bere inguruan ikusten duena bakarrik etortzen
zaio burura, filisteismo “zekenaren” eta trabatze “erreformistaren”
erdian, hots: “udalerriak bakarrik”! Oportunistak proletalgoaren
iraultzan behintzat pentsatzeko ohitura ere galdu du.

Hau irrigarria da. Baina bitxia dena puntu honen inguruan
Bernsteinekin inork eztabaidatu ez izana da. Bernstein askok
errefusatua izan zen, bereziki Plekhanovek literatura errusiarrean
eta Kautskyk europearrean, baina ez batek ez besteak
ez dute hitz egin Bernsteinek eginiko Marxen desitxuratze
honetaz.

Oportunistak hainbeste galdu du izate iraultzailean
pentsatzeko eta iraultzaren inguruan hausnartzeko ohitura,
ezen Marxi “federalismoa” atxikitzen diola, Proudhonekin,
anarkismoaren fundatzailearekin, nahastuz. Eta Kautskyk
 eta Plekhanovek, beren burua marxista ortodoxo bezala eta
marxismo iraultzailearen doktrinaren defendatzaile bezala
aurkezten dutela, isilik geratzen dira honen aurrean! Hemen,
marxismoaren eta anarkismoaren arteko ezberdintasunari
buruzko ideien endekatze izugarriaren sustraietako bat aurkitzen
dugu, bai kautskiarrei bai oportunistei bereizgarri
zaien endekatzea eta oraindik jorratu beharko duguna.
Aipaturiko Komunaren esperientziari buruzko Marxen
pasarteetan ez dago federalismo izpirik. Marx bat dator Proudhonekin,
hain zuzen ere oportunistak ikusten ez duen zerbaitetan.
Marx ordea ez dator bat Proudhonekin, hain zuzen ere
Bersteinek antzekotasun bat ikusten duen horretan.

Marx Proudhonekin, biak Estatuaren makina modernoa “deuseztearen”
alde agertzen diren puntuan dator bat. Marxismoak
anarkismoarekin duen kointzidentzia hau (Proudhonekin
bezala Bakuninenarekin ere) ez dute ikusi nahi ez oportunistek
ez kautskiarrek, bai batzuek bai besteek marxismotik
desertatu baitute puntu honetan.

Marx ez dator bat Proudhonekin eta Bakuninekin hain
zuzen ere federalismoaren auzian (ez aipatzearren proletalgoaren
diktaduran). Federalismoa anarkismoaren ikuspuntu burges
txikien printzipioetatik eratorria da. Marx zentralista da.
Aurrez aipaturiko bere pasarteetan ez da zentralismotik apur
bat ere banatzen. Filistearren Estatuarenganako “fede superstiziosoak”
harturik dauden horiek bakarrik nahastu dezakete
estatu makina burgesaren suntsiketa zentralismoaren
suntsiketarekin!

Honela beraz, proletalgoak eta nekazari behartsuek Estatuko
boterea hartzen badute, komunetan modu erabat askean
antolatzen badira, eta komuna guztietan kapitalaren aurka
kolpeak zuzentzeko, kapitalisten erresistentzia zapaltzeko,
nazio guztiari, gizarte guztiari, trenbideen, fabriken, lurraren,
etab.en jabetza entregatzeko ekintza batzen badute, akaso
hau ez al da zentralismoa izango? Akaso hau ez al da zentralismo
demokratikorik kontsekuenteena eta, gainera, zentralismo
proletario bat izango?

Bernsteini, sinpleki, ez zaio buruan kabitzen posible izan
daitekeenik borondatezko zentralismoa, burgesiaren agintea
eta estatu makina burgesa zapaltzeko komunak nazioan borondatez
batzea, komuna proletarioak borondatez fusionatzea.
Bernsteinentzat, filistear ororentzat bezala, zentralismoa goitik
bakarrik etor daitekeen zerbait da, burokraziak eta militarismoak
bakarrik mantendu dezaketen zerbait.

Marxek nahita azpimarratzen du, bere ideiak desitxuratuak
izan zitezkeen aukera aurreikusiko balu bezala, komunari
nazioaren batasuna apurtu nahi izatea egoztea, botere zentrala
ezabatu nahi izatea egoztea faltsutasun kontziente bat dela. Marxek
nahita erabiltzen du “nazioaren batasuna antolatzea” esamoldea,
zentralismo kontzientea, demokratikoa, proletarioa, zentralismo
burgesari, militarrari, burokratikoari kontrajartzeko.

Baina... ez dago entzun nahi ez duena baina gor okerragorik.
Eta egungo sozialdemokraziako oportunistek, hain zuzen,
ez dute hitzik entzun nahi estatu boterearen suntsiketaz,
bizkarroiaren deusezteaz.

--Lenin

Afganistan Gerra Hotzean: Irudiak

Afganistan en la Gerra Fria: Imagenes

Obrero en la República Democrática Afgana, un país en el que había más clerigos que proletarios:
Mujeres armadas por el PDPA y la URSS
  
 Jovenes combatientes contra los guerreros santos de la CIA:
 Dos mujeres pro-sovieticas desfilan empuñando sus armas:
La intervencion liberadora del Ejercito Rojo extendió las conquistas revolucionarias a Afganistan. Mujeres armadas defienden el derecho del pueblo a salir del analfabetismo, los peones del imperialismo las asesinaban por ir a la escuela.
Mitin izquierdista:
Cooperativa agricola en la Republica Democratica de Afganistan
Fabrica de fertilizantes en Mazar-i-Xarif, construida por la URSS. Decenas y decenas de infraestructuras fueron contruidas por la URSS, como la planta hidroeléctrica Pul-i-Kumri en el río Kunduz, la represa de Nagku en el río Kabul, así como autopistas, orfanatos, líneas de electricidad, y redes de oleoductos y gaseoductos. De esa forma se sentaron las bases para salir del medievo.
Universidad de Kabul en la época de la intervencion de la URSS: Mujeres estudiantes sin burka.
Destruccion de libros por parte de fuerzas clericales sunies, aliadas de los integristas cristianos:
Criminales ocupantes españoles en Afganistan:
Fotos: resistenze.org

Le drapeau basque interdit au Pays Basque

Ikurriña debekatua Iruñean (2010).
2011: Epaiketarik ez! Justiziarik ez justizia burgesarekin!


Según los acusados, "la Policía entra en la plaza con el único propósito de censurar, ya que no se estaba produciendo ningún incidente y empiezan a agredir a la gente que les parece sospechosa. ¿De qué? ¿De ser independentistas? Ni siquiera hicieron amago de detener a nadie por un delito que no existía, la orden era golpearnos y quitarnos la ikurriña, con toda la brutalidad que fuera precisa". "Fue un auténtico abuso policial y crearon una situación de gran peligro en una aglomeración como la del Ayuntamiento durante el 6 de julio", agregaron.

"La Policía fue la que nos agredió, la que nos golpeó con saña para quitarnos la ikurriña"

"Fue la Policía Municipal la que entró en la plaza amenazando, empujando y agrediendo a la gente, y todo para quitarnos a golpes una ikurriña, un símbolo de este pueblo que tenemos todo el derecho del mundo a exhibir"
'Berria' egunkariaren informazioa:

Asteartean hiru adingabe epaituko dituzte Nafarroako Auzitegian, desordena publikoa eragitea eta agintaritzari atentatua egitea egotzita. Gazteoz gain, beste hamahiru pertsona daude inputatuta.


Iruñeko iazko sanferminetako txupinazoan gazte talde batek ikurrin erraldoi bat Udaletxe plazan sartzea lortu zuen, eta zabaldu egin zuten. Handik gutxira, Iruñeko udaltzain talde batek, jendea borrekin joz, ikurrina zegoen tokiraino heltzea lortu zuen, eta gupidarik gabe kolpeka, ikurrina kendu zieten. Istilu horien ondorioz, norbaitek botila bat bota eta inguruan zegoen Madrilgo gazte bati erori zitzaion buru gainean, eta zauri larriak eragin zizkion. Gertaerok bideoz grabatuta daude, eta gaur goizean Iruñeko Albret hotelean emandako prentsaurrekoan erakutsi dituzte.


"Irudiok ikusi besterik ez dago. Udaltzainek eragin zuten istilua". Istiluongatik inputatuta dauden hainbat gaztek prentsaurrekoan elkartasuna adierazi diote zauritutako gazte madrildarrari. "Tamalgarria da pertsona baten bizitza horrela moztea". Jairako eta ospakizunerako gune den Udaletxe plaza "guda zelai" bihurtu nahi izatea aurpegiratu diete, era berean, UPNri eta Udaltzaingoari.


Horrez gain, UPNri galdetu diote non den ikurrina erakustea galarazten duen legea. Haien ustez, ikurrina erakustea ez da inongo arrazoia jendez gainezka den plaza batean Polizia oldarka sartzeko eta "hain arrisku handia" eragiteko. Esan dute ez dutela onartzen "de facto" ikurrina debekatua izatea, eta, horregatik, aurtengo txupinazoan gazteei eta sektore aurrerakoiei ikurrina erakustera dei egin diete.


Asteartean Nafarroako Auzitegian hiru adingabe epaituko dituzte, desordena publikoa egitea eta agintaritzari atentatua egitea egotzita. Hemezortzi hilabeteko espetxe zigorra eskatu dute. Beste hamahiru gazte inputatuta daude auzi berean, baina epaiketa egiteko egunik oraindik ez dute jarrri. Horietako bi iazko uztailaren 6an atxilotu zituzten, eta gertaera bera egozten diete: gazte bati udaltzainen operazioko buruak botila botatzea egotzi zion, eta egun berean, operazio horren udaltzainen txostenean, beste gazte bati egotzi zioten botila jaurtitzea. Gainontzeko pertsonak joan den otsailaren 2an atxilotu zituzten. (2011/6/16)PCPEko stalinisten aurkako errepresiorik ez!

¡No a la represión contra los stalinistas del PCPE!

Espainiako Herrien Alderdi Komunistaren adierazpena:
Comunicado del PCPE:

COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO [del PCPE] Y CONVOCATORIA DE CONCENTRACIONES ANTE LA DETENCIÓN DE CAMARADAS EN ASTURIES

Los aparatos del Estado organizan un montaje contra el PCPE y los CJC.

Concentraciones:
Barcelona: jueves 16 a las 20 horas (plaza sant jaume)
Bilbo: jueves 16 a las 20 horas (plaza de Unamuno)
Zaragoza: viernes 17 a las 20 horas (delegación del gobierno-plaza del Pilar)
Torrelavega: viernes 17 a las 20 horas (plaza Baldomero Iglesias-antiguos Juzgados)
Las Palmas: miércoles 15 a las 19 horas (plaza de la feria-junto a subdelegación del gobierno).
Madrid: miércoles 15 a las 20 horas (plaza Jacinto Benavente)


La persecución contra los comunistas en este país da un salto cualitativo con la detención, este martes día 14, de dos militantes del PCPE, uno de ellos miembros del Comité Central del Partido, y el aviso de detención de otros tres militantes más.

La maniobra policial lanza una acusación de terrorismo contra estos miembros del Partido por, supuestamente, haber lanzado unos cócteles molotov el día 15 de enero en un pueblo de Asturias, y pone a los militantes detenidos a disposición de la Audiencia Nacional.


Estas acusaciones de la policía carecen de la más elemental base de veracidad, puesto que son actuaciones que no se corresponden con la línea política de lucha de masas del PCPE, expresada en sus documentos teóricos y en su propia práctica política.


Solo es en el contexto de la agudización de la lucha de clases, con las crecientes dificultades del capitalismo español para afrontar su profunda crisis estructural, y el terror del bloque del poder al ascenso de las luchas obreras y populares buscando una salida socialista y comunista, como se puede comprender que se proceda a esta burda maniobra para tratar de alejar a la organización revolucionaria del apoyo de las masas obreras.

Los servicios secretos organizaron todo tipo de manejos durante la dictadura franquista para incriminar al movimiento comunista que luchaba contra la dictadura fascista, hoy -en el contexto de la lucha contra el comunismo que se desarrolla en el marco de la UE-, el capital recurre a nuevos métodos para tratar de frenar el ascenso de la organización de los comunistas en España. Y así, no es casualidad que estas detenciones se produzcan justo en uno de los municipios donde el PCPE obtuvo representación en las pasadas elecciones municipales, en el Ayuntamiento de Carreño.


El Comité Ejecutivo denuncia este montaje policial, que tiene el antecedente de otro juicio que está pendiente de celebrar en Barcelona el próximo día 1 de diciembre, donde también se vierten falsas acusaciones contra tres militantes de la organización. Esta situación ha sido denunciada a nivel internacional, e incluso presentada una interpelación en el Parlamento Europeo por el Partido Comunista de Grecia.El Comité Ejecutivo del PCPE manifiesta con toda firmeza que no se dejará chantajear por los aparatos del estado, con estas, ni con otras maniobras que se puedan realizar contra su actividad política y contra sus militantes.


El Comité Ejecutivo del PCPE exige la inmediata puesta en libertad sin cargos de los militantes detenidos. Igualmente exige una inmediata investigación de quienes hayan participado en la preparación de esta descarada maniobra y la depuración de las responsabilidades en los aparatos del estado que lo han organizado.


El Comité Ejecutivo del PCPE llama a todas las organizaciones obreras y populares a apoyar estas denuncias y a participar en las movilizaciones que se organizarán inmediatamente en solidaridad con los compañeros detenidos y en denuncia de esta actuación de los aparatos del estado.


Comité Ejecutivo del PCPE a 14 de junio de 2011

Komunismoaren laudorioa (Bertolt Brecht)


KOMUNISMOAREN LAUDORIOA

Zentzuzkoa da,
mundu guztiak ulertzen du.

Erraza da.
Zu, esplotatzailea ez zarelako, uler dezakezu.

Ona da zuretzat.
Horretaz informa zaitez.

Ergelek ergelkeria dela esaten dute, eta zikinek zikinkeria.
Zikinkeriaren eta ergelkeriaren aurkakoa da.

Esplotatzaileek krimena dela diote.
Baina guk badakigu:
Krimen ororen amaiera da.

Ez da erokeria,
erokeriaren amaiera baizik.

Ez da enigma bat,
irtenbidea baizik.

Erraza den baina gauzatzeko zaila dena da.

—Bertolt Brecht

ASESINOS NATOS

Tripoli bombardeada por los imperialistas de la NATO


Defend the DPRK! KHED defendatu!

Sinchon (Korea), Gernika (Euskal Herria), herriak ez du barkatuko
Defend North Korea!

Loa al estudio (Bertolt Brecht)

2 mujeres y un hombre armados con fusiles Kalaxnikov defiende el derecho a la alfabetización durante el Afganistan Democratico sostenido por el izquierdista PDPA y el liberador Ejercito Rojo de la URSS

Loa al estudio

¡Estudia lo elemental!
Para aquellos
cuya hora ha llegado
no es nunca demasiado tarde.
¡Estudia el “abc” ! No basta, pero
estúdialo ¡No te canses!
¡Empieza! ¡Tú tienes que saberlo todo!
Estás llamado a ser un dirigente.

¡Estudia, hombre en el asilo!
¡Estudia, hombre en la cárcel!
¡Estudia, mujer en la cocina!
¡Estudia, sexagenario!
Estás llamado a ser un dirigente.

¡Asiste a la escuela, desamparado!
¡Persigue el saber, muerto de frío!
¡Empuña el libro, hambriento! ¡Es un arma!
Estás llamado a ser un dirigente.

¡No temas preguntar, camarada!
¡No te dejes convencer!
¡Compruébalo tú mismo!
Lo que no sabes por ti,
no lo sabes.
Repasa la cuenta,
tú tienes que pagarla.
Apunta con tu dedo a cada cosa
y pregunta: “Y esto, por qué?
Estás llamado a ser un dirigente.

--Bertolt Brecht (Lob des Lernens)
Soviet Batasuneko soldaduak