TROTSKISTEN ARTIKULUA AMNISTIA ETA AUTODETERMINAZIOAREN ALDE (2009)

Estekak
Frantsesez: http://www.icl-fi.org/francais/lebol/189/eta.html
Ingelesez: http://www.icl-fi.org/english/wv/945/eta.html


Gora Euskal Herria sozialista!