Hungariar iraultzaz. (Lenin, 1919)


Ederki ezagutu nuen Béla Kun burkidea oraindik ere gerrako preso zenean Errusian, eta berak ere askotan bisitatu ninduen komunismoaz eta iraultza komunistaz eztabaidatzeko.
Beraz, hungariar iraultza komunistaren berriak heldu zirenean, eta Béla Kun burkideak sinatutako mezua jaso genuenean berekin mintzatzen saiatu ginen iraultzaren egoera zehazki aztertzeko.
Jasotako lehenengo mezuak kezkatzeko zenbait arrazoi utzi zizkigun, ustezko sozialistak, sozialtraidoreak, agian komunisten inguruan ibili zirelako, hauek engainatzeko asmoz, are gehiago espetxeratuak zeudela kontuan harturik. Beraz, hungariar iraultzaren lehenengo mezua jaso eta biharamunean, Budapestera irrati-telegrama bat bidali nuen, Béla Kun aparatura jar zedila eskatuz, eta zinez berekin ari nintzela zihurtatzeko galdera sorta berezi bat luzatu nuen.

Bertan den gobernuaren izaera eta momentuko bere politikarako dituen benetako bermeei buruz galdetu nion. Béla Kun burkidearen erantzuna osoki pozgarria izan da eta gure zalantza guztiak baztertu ditu. Badirudi Ezkerreko Sozialistek Béla Kun espetxean bisitatu eta gobernua osatzeko kontsultak egin dizkiotela. Eta komunistei jarraitzen dieten Ezkerreko Sozialista horiek, eta baita zentroko jendeak ere, izan dira gobernu berria osatu dutenak.
Eta bitartean, Eskuineko Sozialistak, sozialtraidoreak, kontziliaezinak eta zuzenezinak alegia, partidua utzi eta langilerik ez da joan haien atzetik.

Azkeneko komunikazioek erakutsi dute hungariar gobernuaren politika hain sendo eta joera komunistakoa direla ezen gu langile-kontrolaz hasi eta emeki industria sozializatzen joan ginen bitartean, Béla Kun, bere izen onarekin eta jende askoren babesaren jabe denaren ziurtasunaz azkenean ahal izan duen lege bat onartu kapitalistek Hungarian zeuzkaten industriak jabego publikoko bihurtzeko.
Bi egun beranduago guztiz konbentziturik gelditu gara Hungariar Iraultzak hartu egin duelako —azkenean eta ezohizko azkartasunaz— komunismoaren bidea.
Burgesiak Hungariako komunistei boterea eman die. Burgesiak mundu guztiaren aurrean agerian utzi du krisi larri batean, edo nazioa arriskuan dagoenean, ez dela gobernatzeko gai. Eta hemen bakarrik dagoela gobernu bat herri-gobernu dena, herriak zinez maite duena: Langile, Soldadu eta Nekazarien diputatuen gobernua.

Bizi bedi Soviet boterea Hungarian!

Ejerzito Gorriaren betebehar sakratua. (Trotsky, 1920)Ejerzito Gorriko burkide soldaduak!

Aurtengo martxoaren 8an, Samarako probintzian jaiotako Kurmayev izeneko tartaro zahar bat ni ikusteko asmoz etorri zen Afera Militarretako Herri Komisariatura. Moskura etorri da bere nekazari langile tartaro herrikideek eskatua, eta, malkoak begietan, Soviet Botereak Dutov-en taldeetatik Samarako probintzia askatzea eskertu du.

Hauxe da esan didana:

«Zorigaitz asko jasan ditugu kosakoak gure herriskan egon diren bitartean. Ofizial kosakoek ez dituzte soilik gure zaldiak, abereak eta aleak hartu ezer ordaindu gabe —bereziki nekazariak kezkaturik zeudenean; are okerrago, gutaz barre egin eta jazarri, jipoitu eta tirokatu gaituzte. Tartarook inor baino okerrago izan genuen.

Ejerzito Gorria aurrera zihoala entzun genuen, baina ez genekien horrek garai onagoak ala txarragoak ekarriko zituen. Kosakoek gure herriska utzi eta Ejerzito Gorria etorri zenean ikusi genuen beste mota bateko jendea zela. Ez genuen irain gehiagorik jaso. Soldadueak adiskidetasunez mintzatzen ziren gurekin, eta ordena ezarria izan zen herriskan eta inguruetan. Arnasa lasai hartu eta Ejerzito Gorria bedeinkatu genuen».

Hori da familia ugari baten aita den tartaro zaharrak esan zidana. Eta hitz horiek entzun nituenean, burkide soldaduak, harro sentitu nintzen Langile eta Nekazarien Ejerzito Gorriaz.

Adibide txiki horretan indar iraultzaileen benetako izaera ageri da, baita borrokatzera behartuta gauden gerra honen esanahia.

Alde batetik burges eta lurjabeen tropak praktikan berrezartzen dute, edonora doazela, tsarrekin nagusitzen zen justizia beltza, alegia pobreen zapalkuntza —eta bereziki beste hizkuntza bat hitz egin edota beste nazio edo erlijio batekoak diren guzti horientzat.

Avdat-eko herriskan biztanleak musulmanak dira, beraz…jazarri, zapaldu, arpilatu eta txikitu itzazue! Hori da ohoregabeko kontrairaultzaileen taldeen jardunaren printzipioa.
Indar gorri iraultzaile kontzienteak ez dira halakoak. Eurek badakite langileria, edozein naziotakoa izanik, beraien anai-arrebak direla. Badakite jendea ez dela nazioen arabera banandu behar baizik-eta klaseen arabera.
Edozein langile zintzok familia bat osatzen du, edozein hizkuntza duelarik eta edozein delarik bere gurasoek otoitzeko erabiltzen duten lekua.

Zapaltzaile, esplotatzaile, parasito, eta erasotzaile guztiak langileen etsai dira, nazionalitateak axola gabe. Ejerzito Gorriko soldaduen betebeharra —beren betebehar sakratua— pobreak aberatsengandik defendatzea da. Horixe da gure ejerzitoa munduko beste ejerzito guztietatik bereizten duena. Baina oraindik ez dute denek hori ulertu. Badago atzeratua, ezjakina eta zanpatua den jende multzo bat ez dakiena zer den Ejerzito Gorria ezta zein den bere xedea. Zuen betebeharra da —burkide soldaduak— hori guztia denei azaltzea, eta are garrantzitsuagoa dena, praktikan frogatzea.

Edozein nekazari pobrek, edozein langilek, edozein etxekoandre zanpatuk, edozein etxegabeko agurek edo sostengurik gabeko umezurtzek behar du ikusi Ejerzito Gorria bere defendatzaile gisa.

Soldadu gaixoa bere eginbeharra ulertu ez eta boterea bere anai-arrebak zapaltzeko erabiltzen duenak!

Baina Ejerzito Gorriko zinezko soldaduarentzat, pobreen interesak eta eskubidek ausarki eta ohorez defenditzen dituenarentzat, ohorea eta aintza, eta langileen esker ona.

Mosku, 1920ko martxoak 10.

Alderdi-gabekoak eta Botere Sobietarra. (Lenin, 1921)

Langile eta nekazariak:

Emaizkiguzue, herrialdea gobernatu eta ekonomia hobetzeko, Botere sovietarrarekiko zintzo eta leial diren alderdi-gebeko funtzionarioak. Botere sovietarrak alderdi-gabeko funtzionario onestu eta leialak behar ditu, ez baita aski alderdiko militanteekin.

Alderdi-gabeko langile eta nekazarien artean badaude asko, pila bat, agintzeko eta ekonomia zuzentzeko zintzotasunagatik eta ahalmenagatik nabarmentzen direnak. Adibidez, ofizioko industriak martxan jartzeko, kooperatibak antolatzeko, produktuak ondo banatzeko, jangelei, etxebizitzei, haurren elikadurari buruzko gaiak hobetzeko, etab.

Probintzia bakoitzean alderdi-gabeko milaka eta milaka langile eta nekazari daude oraindik ekonomiaren zuzendaritza eta berreraiketara gehitu ez direnak.Alderdi eta Sovietetako funtzionarioen betebehar zuzen bat da pertsona horiek topatzea, sustatzea, lana ematea, beren gaitasunak frogatzea, garatzeko aukera eskaintzea eta zertarako diren gai erakustea.

Ez gara beldur, baizik eta alderantziz, alderdi-gabeko langile eta nekazarien laguntza behar eta nahi dugu.Soilik mentxebike eta sozialista-iraultzaileen errezeloa izan behar da, orain alderdi-gabeko deitzeko zale, errealitatean, guardia txuri eta lurjabeen aldeko sator-lana aurrera eramateko. Horregatik guardia txuri eta lurjabe guztiak Kronstadtgo matxinadaren laguntzan atera dira ziztu bizian. Mozorrotutako alderdi-gabeko horiei maskara kendu eta atxilotu egin behar dira; baina alderdi-gabeko langile eta nekazari prestuak bitarteko guztien bidez lanera gehitu behar dira.

1921eko apirilak 25.

Zer da sovietar boterea? (Lenin, 1919)

Zer da sovietar Boterea? Zertan datza botere berri horren esentzia, herrialde gehienetan ulertu nahi edo ezin dutena? Bere esentzia —herrialde guztietako langileak geroz eta gehiago erakartzen dituena— Estatua lehen, era batean ala bestean, aberatsek eta kapitalistek gobernatua izaten zela, eta orain ordea, aurreneko aldiz (eta, gainera, masiboki) kapitalismoak lehen zapaltzen zituen klaseak agintzen dutela da.

Kapitalak menperatzen duen bitartean, lurra jabetza pribatua izaten jarraitzen duen bitartean, Estatua beti izango da zuzendua, baita errepublika demokratiko eta libreenean ere, gutxiengo txiki batengatik, bere bederatzi hamarrenetan kapitalista eta aberatsek osatua.

Munduan lehenengo aldiz, Estatu-boterea Errusian antolatua izan da era batean zeinean soilik langileak eta nekazari beharginak, esplotatzaileak baztertuz, masa-erakundeak osatu egin dituzten —sovietak— horiek botere guztia jasotzen dutelarik.Arrazoi horregatik, eta nahiz-eta herrialde guztietako burgesiak kalumniatzen saiatu, soviet hitza ez da soilik ulergarri egin mundu osoan, baizik eta popularra, maitea langileentzat, behargin guztientzat. Eta horregatik, hain zuzen ere, sovietar Boterea, nahiz-eta komunismoaren jarraitzaileak herrialde desberdinetan edonolako jazarpenaren jopuntu izan, gailendu egingo da mundu guztian ezinbestean eta halabeharrez.

Oso ondo dakigu akats asko ditugula sovietar Boterearen antolakuntzan. Hau ez da talisman miragarri bat. Ez du bat-batean sendatzen iraganeko gaitzetatik, analfabetismotik, inkulturatik, gerra basatiaren herentziatik, kapitalismo harrapariaren herentziatik. Baina, aldiz, sozialismora igarotzea ahalbidetzen du. Atzoko zapalduei altxatzeko eta geroz eta gehiago beren eskuetan Estatuaren zuzendaritza guztia, ekonomiaren administrazio guztia, ekoizpenaren zuzendaritza guztia hartzeko aukera eskaintzen du.

Sovietar Boterea sozialismoaren bidea da, langile-masak aurkitu egin duena, eta horregatik, bide seguru eta garaitezina.

Gabriel Arestiren olerkia.Nik: Arrosa gorri bat nahi diat.
Hark: Bai, baina lehenbizi arrosa.
Nik: Bai, arrosa gorri bat.
Hark: Lehenbizi arrosa.
Eta azkenean, arrosa zuri bat jarri zeutzaten jakaren solapan.
—Gabriel Aresti.

Free Imprisoned Basque Nationalists! Crackdown on ETA/Ekin (Le Bolchévik)


Free Imprisoned Basque Nationalists!

Crackdown on ETA/Ekin


On September 13, 300 Spanish cops arrested 20 leaders of the Basque nationalist movement in a night-and-fog raid called "Black Wolf." The Spanish government claims to have now arrested the whole leadership of EKIN, the umbrella organization which forms the political leadership of the Basque national movement, including its military arm ETA, its political face Euskal Herritarrok, its youth movement Jarrai, etc. EKIN was founded in 1999 after its predecessor organization, KAS, was banned. Among the arrested are Xabier Alegria and Ana Lizarralde. In a move that amounts to criminalizing simple defence of the EKIN/ETA, they have put behind bars the lawyer of the Basque nationalists, José Maria Matanzas Gorostizaga! And on September 15, French police arrested Ignacio Gracia Arregi, a top leader of ETA, in the French town of Bidart, in an operation assisted by the Spanish cops. We demand: FREEDOM NOW FOR THE ARRESTED MILITANTS AND FOR THE MORE THAN 500 OTHERS WHO HAVE BEEN ROTTING IN JAIL. OFTEN FOR YEARS!
The recent wave of arrests is a response by the Spanish and French governments to the break in the unilateral cease-fire by ETA, which has resulted in the deaths of a dozen Basque capitalists, cops, bourgeois politicians or ideologues, and leaders of the reformist Spanish PSOE (all former high ranking representatives of the bourgeois state at the time of the coalition between the nationalist PNV and the PSOE in the Basque country). For Marxists, these killings are not crimes against the working class. Marxists oppose the desperate petty-bourgeois strategy of individual terrorism but when the oppressed act against the bourgeoisie and its state, we defend them against capitalist repression. As Bolshevik revolutionary leader Leon Trotsky wrote in 1939 in defence of Herschel Grynszpan, a Jewish youth on trial for shooting a Nazi official in the German embassy in Paris;

"We Marxists consider the tactics of individual terror inexpedient in the tasks of the liberating struggle of the proletariat as well as oppressed nationalities. A single isolated hero cannot replace the masses. But we understand only too clearly the inevitability of such convulsive acts of despair and vengeance. All our emotions, all our sympathies are with the self-sacrificing avengers even though they have been unable to discover the correct road....
"People come cheap who are capable only of fulminating against injustice and bestiality. But those who, like Grynszpan, are able too act as well as conceive, sacrificing their own lives if need be, are the precious leaven of mankind."

As revolutionary proletarian internationalists, we defend the RIGHT OF THE BASQUE PEOPLE TO INDEPENDENCE; NORTH AS WELL AS SOUTH OF THE PYRENEES. We denounce the vicious repression against Basques by the Jospin [Socialist prime minister]-led popular-front government in France, which routinely arrests and deports nationalist militants to Spain. Earlier under [Socialist president] Mitterand, the French police collaborated with the PSOE government when it set up death squads, the GAL, which assassinated at least 27 people. And today the French government also represses Breton and Corsican nationalists. We demand: FREEDOM FOR ALL IMPRISONED NATIONALISTS!
Spain has been engulfed by an ever increasing hysteria against the Basque nationalists, which has been embraced by the whole spectrum of the left, which regularly participate in reactionary mass demonstrations against ETA together with the ruling [right-wing]PP and the social democrats of the PSOE. Spanish chauvinism is used to divide the working class and weaken it in the face of massive attacks by the right-wing government against living conditions and job security, and targeting in particular more vulnerable immigrant workers. This has culminated in a racist pogrom against North African workers in El Ejido in the beginning of the year. Meanwhile, Spain is the advanced outpost of the EU [European Union] social-democrat-led racist "fortress Europe" to prevent immigration coming from and through northern Africa. At least several hundred are estimated to have drowned in recent years in an attempt to cross the Straights of Gibraltar. Earlier this week, in one day at least 136 immigrants were arrested in the Straights by Spanish police. We demand: DOWN WITH RACIST DEPORTATIONS! FULL CITIZENSHIP RIGHTS FOR ALL IMMIGRANTS NOW!

Defending the right of Basque self-determination is key to fighting for a proletarian revolution in Spain. We demand: FREEDOM NOW FOR XABIER ALEGRIA, ANA LIZARRALDE AND THE OTHER IMPRISONED BASQUE NATIONALISTS!
DEFEND THE RIGHT OF INDEPENDENCE FOR THE BASQUE PEOPLE!
FOR TROTSKYIST PARTIES IN SPAIN AND FRANCE, PART OF A REFORGED FOURTH INTERNATIONAL!

LE BOLCHEVIK (LTF alderdiaren prentsa)

El problema de las nacionalidades en Euzkadi (José Luis Arenillas, 1934)


Artículo publicado en la revista Comunismo, nº 38, septiembre de 1934.


España conserva, incluso en el seno de las ciudades industriales, vestigios del servilismo secular, propios de la época del feudalismo. Su economía presenta lineamientos que por su incoherencia daban un carácter particular a las últimas décadas del régimen monárquico. Aun cuando el capitalismo acapara ciertos sectores importantes de la vida «nacional», se muestra insignificante con relación a la agricultura. Algunos islotes industriales aparecen en el océano peninsular, donde pulula una población rural movida por el instinto de la propiedad privada, al lado de la masa amorfa de los trabajadores industriales, inconscientes en su mayoría y carentes de un sentido político de clase.

La economía española se caracteriza porque las mercancías producidas con métodos de producción anticuados se encuentran sometidas a condiciones de cambio de un máximo desenvolvimiento. Desde que España entró en contacto con el mercado mundial, su balance comercial ha sido desfavorable. Nunca ha podido exportar lo suficiente para cubrir sus necesidades. Teniendo que importar por necesidad artículos maquinofacturados, ha de pagar por ellos un dinero obtenido de la exportación de sus mercancías, que, dada la técnica retrasada de su producción, encierran un número de horas de trabajo muy superior al que encierran los productos importados. Mientras que en las regiones agrarias, en las que predomina el sistema de producción precapitalista -Andalucía, ambas Castillas, Galicia, Navarra, Extremadura-, se necesitan muchas jornadas de trabajo para producir una fanega de trigo, en los Estados Unidos no pasa de una o dos jornadas. Así resulta que el capitalismo extranjero que exporta a España sus productos se apropia gratuitamente unas cuantas horas de trabajo vendiendo en el mercado español a un precio inferior al costo de la producción indígena. El consumidor español paga por los artículos importados, obtenidos a bajo precio, con métodos de producción modernos, un dinero que cobra por mercancías obtenidas a precios elevadísimos, con métodos arcaicos de producción. De donde resulta siempre déficit en el balance comercial español que alcanza actualmente una cifra considerable.

La incongruencia entre la agricultura y la industria imprime su sello a la situación especial que atraviesa la sociedad española durante todo este periodo. La tierra imponía su voluntad en todo momento, Y la industria caminaba siempre a su retaguardia, arrastrando una vida lánguida en comparación con la industria europea. La elevación de las tarifas aduaneras; las medidas de prohibición; las primas; el proteccionismo indirecto, administrativo; la inspección de las operaciones de cambio; las subvenciones, etc., ha sido moneda corriente en todos los gobiernos españoles con el fin de atender a la debilidad de su economía. Y es que el Estado monárquico adolecía «no sólo de los vicios que lleva consigo el desarrollo del capitalismo, sino también de las taras que supone su falta de desarrollo. Junto a las miserias modernas, le agobian una serie de miserias heredadas, fruto de las supervivencias de regímenes de producción antiquísimos y ya caducos, con todo su séquito de condiciones políticas y sociales anacrónicas. No sólo le atormentan los vivos, le atormentan también los muertos» (Marx).

Los acontecimientos de estos últimos años han sido engendrados por el antagonismo económico entre la industria y la agricultura, cuya síntesis se hubiera logrado destruyendo las relaciones feudales de propiedad en el campo y adaptando la economía agrícola al sistema de producción capitalista. Así se explica que los grandes terratenientes, con el apoyo consecuente de los usureros, de los comerciantes, de la Iglesia y el clero, de los señoritos y de las castas militares, fueran durante tan largo período los dueños del Estado y tuvieran bajo su férula a las clases progresivas del país y a los pueblos industriales.

La posibilidad de saquear y oprimir a otros pueblos ha sido la causa del estancamiento económico de España. Las formidables riquezas coloniales que España poseía dificultaron su desarrollo capitalista, pues no hicieron sino consolidar el régimen feudal, alimentando las necesidades de la monarquía y de la Iglesia, a las castas militares y a toda la burocracia feudal del Estado que mantenía contacto con las colonias. En lugar de sacar sus ingresos del desarrollo de las fuerzas productivas del país, las castas dominantes españolas dieron preferencia a la explotación semifeudal de sus colonias, y, perdidas éstas, a la explotación de las nacionalidades oprimidas, encerrándose en un círculo vicioso en que fueron cayendo poco a poco todos los gobernantes españoles, quienes, apretando las cadenas que sujetaban a los pueblos económicamente más adelantados, crearon una unidad nacional ficticia, arbitraria y despótica, mantenida a través de una desigualdad, caracterizada por una opresión nacional enmascarada de un cierto autonomismo.
Para enjugar el déficit crónico de su Hacienda; para sostener la hipertrofia burocrática y las castas parasitarias, el Estado español ha tenido que extraer una parte de su deuda, primero de las colonias y después de los pueblos oprimidos, habiéndolo conseguido mediante impuestos en Cataluña (ella sola pagaba un 30 por 100 de los impuestos que cobraba el Estado unitario español), y en Euzkadi, por medio de los conciertos económicos, régimen de tributación que supone para los contribuyentes vascos un tercio más de lo que pagan los contribuyentes españoles, siendo la aportación fiscal de cada uno de sus habitantes de 61 pesetas, mientras que los españoles pagan solamente 44 pesetas. Estas inyecciones económicas permitieron reforzar el aparato político, burocrático y militar de la monarquía absoluta, en detrimento de la evolución económica y política de los pueblos más adelantados, que se sienten humillados en su personalidad y quieren rescatar su libertad de movimientos. Lo que caracteriza en la época moderna a la opresión de un pueblo por otro es la subordinación del desarrollo económico de este pueblo a los intereses políticos y económicos del otro país. El predominio de las cifras de exportación de los productos agrícolas españoles determina un aumento en la importación de productos maquinofacturados, con evidente perjuicio de la industria peninsular y, muy en particular, de la industria de Cataluña y Euskadi, que hubieran podido desenvolverse mejor de no estar sometidas a las disposiciones del gobierno central, que imponen el consumo de materias rimas «nacionales», cuyo coste de producción es elevadísimo. El nacionalismo representa la lucha de los pueblos económicamente más adelantados contra el centralismo absorbente y castrador de la España semifeudal. La lucha por la creación de una economía nacional independiente remite necesariamente el aspecto de una lucha por la independencia nacional. Bajo este aspecto, el nacionalismo vasco y catalán presenta un carácter progresivo.

En el año 1824 el feudalismo español capitulaba ante una fuerza nueva que por no haber podido desarrollarse en España hubo de emigrar a tierras desconocidas. Los países sudamericanos y centroamericanos conquistaban sus libertades políticas, sacudiéndose revolucionariamente las cadenas que les sujetaban al yugo del imperialismo español. Únicamente las Antillas y Filipinas permanecieron sometidas al despotismo asiático de los Borbones, constituyendo el último reducto colonial de la monarquía absoluta. A partir de esta fecha, la opresión política se polarizó intensamente hacia los pueblos peninsulares, donde se daban las mejores condiciones para la penetración y el desarrollo del capitalismo. Esta opresión cristalizó en Euzkadi en la ley del 25 de octubre de 1839; se consagró por el real decreto del 29 de octubre de 1841 y culminó en la ley del 21 de julio de 1876.
La entrada en vigor de estas leyes implicaba el encadenamiento de una economía que entrañaba un espléndido porvenir. Sus resultados prácticos fueron el establecimiento de comisiones económicas encargadas de la recaudación, distribución e inversión de los fondos públicos en tanto no se nombraran las diputaciones provinciales; la pérdida de la libertad comercial, puesto que las aduanas eran llevadas a las costas y el Bidasoa, y, finalmente, la violación de la exención de tributos. Los habitantes del país vasco quedaron obligados a pagar contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios en la proporción que les correspondía con destino a los gastos públicos del Estado unitario español y, además, se les impuso el tributo de sangre. Las iniciativas y los intereses económicos de Euskadi eran supeditados a los intereses económicos y políticos de las castas dominantes de la nación opresora. Euzkadi perdía sus fueros y la posibilidad de formar un Estado propio e independiente.

Con la promulgación y el acatamiento de las mencionadas leyes se le arrebataba a Euzkadi su personalidad nacional. La supresión de las libertades tradicionales en el país vasco; el desplazamiento de su lengua, usos y costumbres; el quebrantamiento de su cultura y la anulación del derecho a elegir sus representantes en las juntas generales y particulares y en las diputaciones generales, fueron el corolario obligado a la destrucción sistemática del esqueleto económico que les servía de sostén. Las leyes forales fueron desapareciendo a medida que la opresión se ejercitaba con más saña y encono, sin que por parte de Euzkadi se opusiera el dique que cerrara el paso a la avalancha del feudalismo castellano que amenazaba con asfixiarle económica y políticamente. La conciencia nacional estaba aletargada. Las fuerzas sociales capaces de ofrecer resistencia emigraban a América, donde se daban mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades. La conciencia de clase de la burguesía vasca no podía revelarse en tanto no hubiera una base material que les ligara al país y entre sí mismos. En el ínterin, los elementos más vitales estaban desperdigados, sin posible cohesión ni organización alguna.

La acumulación originaria se verificó en el país vasco gracias al comercio que se hacía con algunos puertos españoles y europeos; pero especialmente merced al comercio que se hacía con las colonias que España poseía en América, comercio este último que adoptó, como en todas partes, la forma de un verdadero despojo. Los habitantes de las colonias nunca recibían valores iguales a cambio de lo que se les arrebataba. Todo dependía de la correlación de fuerzas, y como la superioridad estaba de parte del capital mercantil, la línea divisoria entre el comercio y el despojo era imperceptible. Las riquezas arrebatadas a las colonias eran remitidas a la metrópoli, en donde se forjaban las condiciones necesarias para el desarrollo del capital industrial.

Mientras que el incremento del capital comercial se traducía en España por el fortalecimiento del feudalismo agonizante, el capital comercial vasco -espoleado por la afluencia de nuevos capitales, muchos de ellos procedentes de los vascos que emigraron a América, por el constante acicate de la concurrencia extranjera, la apertura de nuevos mercados, el descubrimiento de nuevos yacimientos de mineral de hierro y las condiciones propias de su litoral- surgía como una fuerza perfectamente articulada con su base de producción, dando lugar a nuevas relaciones sociales que permitían la creación de un nuevo régimen. El estrecho contacto establecido entre la producción interior y el comercio exterior le valió a Euzkadi su potente predominio en la península y determinó la rápida transfusión del capital comercial a la industria.
El desarrollo alcanzado por la industria siderúrgica y por los medios de comunicación y transporte en Inglaterra a lo largo del siglo XIX motivaron una demanda cada día mayor de mineral de hierro, para atender a la cual hubo de intensificarse su explotación en el país vasco. Este hecho no hubiera sido posible sin la existencia de capitales suficientemente dotados, así como de obreros libres de toda dependencia personal, en posesión de la facultad de vender su fuerza de trabajo, y que, al mismo tiempo, tuvieran necesidad de recurrir a ello para subsistir. Los campesinos castellanos, andaluces y extremeños, despojados de sus tierras por los latifundistas y los usureros, y más adelante los artesanos, los obreros de manufacturas y los aldeanos vascos proletarizados, desempeñaron este papel, haciendo acto de presencia cuando concurrieron las circunstancias favorables al desarrollo del capitalismo en Euzkadi.

El desarrollo de la conciencia de clase de la burguesía vasca siguió una dirección paralela al desarrollo del capitalismo en Euzkadi. La sustitución de la producción artesana y de la manufacturera por la gran industria impulsó extraordinariamente el desenvolvimiento de la burguesía vasca. Bajo el imperio de la libertad capitalista, «donde los miembros de la sociedad son iguales en la medida que lo sean sus capitales, y hace de este capital la potencia decisiva» (Engels), la burguesía vasca se situó en primer plano de la sociedad por su potencialidad económica, postergando y destruyendo la importancia social de los restos feudales que quedaban.

El deseo de independencia de los vascos frente a los poderes centrales no se había manifestado todavía en el terreno político, sino solamente en el económico. En el pueblo vasco predominaba el fuerismo como teoría política, que defendía la exención de tributos y de quintas, a la vez que mendigaba de los españoles respeto y cariño hacia los vascos y sus venerandas instituciones. Los defensores de los fueros protestaban contra la ley del 76, que se refería al servicio militar, promulgada por Cánovas del Castillo con el fin de robustecer la unidad nacional. En cambio,hacían caso omiso de la del 39, única que destruyó la libertad de Euskadi al anular, entre otras, la libertad comercial; Las revueltas que hubieron de reprimir los agentes del rey en el país vasco fueron siempre motivadas por reivindicaciones en materia de impuestos o de levas de soldados. Hasta que Arana Goiri, carlista en su juventud, no declaró que «Euskadi es la patria de los vascos» (1882-1892), el nacionalismo vasco no entra en una nueva fase. Desde esta fecha, el capitalismo industrial concentra sus energías en la conquista del aparato político para ponerlo al servicio del desarrollo industrial y mercantil del país vasco, encontrando a su paso, como un obstáculo serio, el régimen político semifeudal que imperaba en España.

En la última década del siglo pasado, la burguesía vasca, ligada por sus intereses materiales, fue acuciada por la necesidad de organizarse. Su conciencia nacional despertaba pujante como resultado reflejo de la pugna sostenida entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el régimen político centralizador, que dificultaba su pleno desenvolvimiento. Una parte de ella, la burguesía comercial, desplazada de su hegemonía por la preponderancia que iba adquiriendo el capital industrial y el capital financiero, se destacó como un sector de clase sujeto al régimen feudal y a la monarquía absoluta. En cambio, la otra fracción, la burguesía industrial, se organizaba como fuerza social independiente, a fin de derribar al régimen feudal que le agobiaba e instaurar sobre sus ruinas el nuevo Estado vasco. El capital comercial, caminando del brazo de los terratenientes, se aliaba a los latifundistas y a la incipiente y cobarde burguesía española, perfilándose con carácter monárquico y tradicionalista (carlista) y, naturalmente, hostil a todas las reivindicaciones de índole nacionalista. Por el contrario, el capital industrial no se contentó con el papel de comparsa que se le asignaba. Arrastrando a la pequeña burguesía democrática, y más tarde a la clase obrera vasca, abrazó cada vez con más ímpetu la lucha por el poder político, con objeto de crear un nuevo régimen, un nuevo poder, sobre el cual se levantarían las construcciones jurídicas, económicas y políticas del Estado vasco. Así surgió el partido de la burguesía industrial, consciente de sus intereses históricos, llamado primeramente Comunión Nacionalista y, posteriormente, Partido Nacionalista Vasco. Su fundador fue Sabino de Arana Goiri, criatura de los jesuitas (en quienes primero se reflejó la realidad exterior del país vasco), que se propuso lograr la unión de todos los compatriotas ligados por los intereses materiales bajo el lema «Jaungoikoa eta Lagi-Zarra» (Dios y leyes antiguas), con el fin de conquistar la independencia de Euskadi.

A partir de 1878, fecha en que se pactó el primer concierto económico, el pueblo vasco era sometido a los designios de una internacional que representaban en el dominio de las ideas a una categoría histórica que tuvo su máxima expresión en la Edad Media y que, por consiguiente, era el elemento de enlace entre el régimen que pugnaba por salir a la superficie y redimirse del sojuzgamiento del poder público semifeudal, y el estado de cosas viejo que era una rémora, un peso muerto que detenía al capitalismo en su desarrollo. En este sentido, el catolicismo de que se investía la burguesía vasca ha constituido el mayor obstáculo para lograr su autodeterminación como categoría histórica moderna. Si se hubiera desprendido con el carlismo de su corteza religiosa, la burguesía vasca hubiera triunfado ampliamente del régimen feudal. En nombre de la razón, de la igualdad de los hombres ante la ley, de la libertad de conciencia, etc., la burguesía se levantó en todos los países, arrastrando consigo a las capas medias y populares, igualmente sometidas a los restos feudales, contra el absolutismo y las monarquías, con el fin de instaurar sobre sus ruinas un régimen de derecho y conquistar la soberanía del Estado.

El carácter religioso del movimiento nacionalista ha restado poder al pueblo vasco en su lucha por la autodeterminación. Al grado de evolución de sus fuerzas productivas correspondía el liberalismo en el dominio filosófico y político, ideología que es un reflejo en la conciencia de la libertad comercial, que es la libertad del capital.

El desigual desenvolvimiento industrial de las diversas regiones peninsulares motivaba la división política del Estado unitario español. Para que cristalizara esta desigualdad en su proceso natural era preciso que una solidaridad de intereses materiales hiciera presión sobre los restos feudales. Esta presión sólo podía partir de las regiones económicamente más adelantadas, donde merced a la influencia de la Revolución Francesa y al grado alcanzado por sus medios productivos, eran mejor comprendidas las necesidades políticas de la época del capitalismo. Euskadi y su burguesía debieran de haber sido el ejemplo de la burguesía peninsular en su lucha contra los restos feudales y la monarquía absoluta, en virtud de la concentración de sus fuerzas económicas. Pero el nacionalismo vasco no podía rescatar la soberanía de Euzkadi, porque no se adaptaba su contenido ideológico a las relaciones sociales, porque no correspondía la superestructura a la estructura, porque toda idea que no ha sido dictada por la realidad de las cosas no puede prosperar. El catolicismo ha perjudicado enormemente al movimiento nacionalista hasta el extremo de impedir que éste diera sus frutos naturales.

La expresión política de la sociedad basada en las clases es el Estado. Lo que tenía que aniquilar: el capitalismo vasco en su culminación era el Estado feudal, o sea el Instrumento de las castas dominantes, que estorbaban su pleno desenvolvimiento. Las fuerzas sociales. del país vasco interesadas en el movimiento nacionalista teman que arrojar a una clase del dominio del Estado para colocar a otra. En una palabra: tenían que apoderarse de lo que había de ser el instrumento de dominación de la clase capitalista y crear sus propias instituciones, a fin de prolongar su existencia y asegurar el funcionamiento de su administración, de su ejército, de su policía, de su parlamento, etc., etc. Pero antes de instaurar el Estado burgués era preciso derrocar al otro y no conformarse con el mantenimiento del aparato semifeudal ni transigir con sus instituciones, ligando su suerte a los restos feudales que le oprimían. La burguesía vasca y sus seguidores equivocados han incurrido en una grave responsabilidad histórica por su mansedumbre ante los poderes públicos españoles.

Por estas causas, el capitalismo vasco no pudo integrar a la clase obrera en su movimiento. Sin aparato político desde donde dirigir la represión contra las fuerzas sociales que amenazaban su fortaleza económica, perdió su voluntad de lucha y cedió ante los opresores. Colocado en la disyuntiva de aliarse con las castas dominantes o ceder una parte de sus privilegios ante la fuerza arrolladora del proletariado, la burguesía vasca prefirió renunciar a una parte de sus derechos políticos con tal de salvaguardar sus intereses económicos. Se cobijó bajo el amparo de la monarquía borbónica, traicionando sus fines y vendiendo el porvenir del pueblo vasco por un plato de lentejas.

Aun cuando el triunfo de la clase burguesa estaba maduro por la evolución alcanzada por las fuerzas productivas del país vasco, el capitalismo renunció a su acción, ya que el deseo de la victoria faltaba, porque la burguesía seguía enriqueciéndose a pesar de todo. «La burguesía engendra al proletariado en la medida en que desarrolla su industria, su comercio y sus medios de comunicación. Al apercibirse que su compañero de ruta le sobrepasa a marchas forzadas, pierde la facultad de mantener exclusivamente su dominación política y busca aliados con los cuales compartir el poder o a los cuales se lo cede completamente, según las circunstancias» (Engels). Cuando los progresos del capitalismo vasco iban forjando la necesidad de crear un Estado propio, la burguesía vasca, preocupada en resistir al proletariado y en dominar sus rebeliones, incrementó el poder de las autoridades centrales con el propósito de abatir el poder creciente de la clase obrera. El proletariado suponía una amenaza a su seguridad social y era un atentado a la tranquilidad necesaria para desenvolverse libremente, y la burguesía vasca consentía en mermar su potencialidad política con tal de conservar su predominio económico.

Antes de consumarse la evolución económica de Euskadi, la burguesía vasca pactaba compromisos con los restos feudales, porque estaba apadrinada por una organización de tipo feudal (los jesuitas) que se adueñó de todas las fuentes de producción del país vasco y que, en algunos momentos, daba participación en sus negocios a los representantes de las castas dominantes. Efectivamente, la monarquía garantizaba al capitalismo vasco su propiedad aunque resultara mermada su libertad. La debilidad de la burguesía vasca y su mansedumbre se evidenciaban ante el crecimiento pujante del proletariado, que aparecía como una fuerza nueva, como una formidable potencia organizada que causaba pavor, cuyas luchas hacían retroceder a los capitalistas vascos hasta el extremo de tener que recurrir para su defensa al aparato represivo de la nación opresora.

El concierto económico, cuya renovación era cada vez más onerosa para los contribuyentes vascos, obedecía a una concesión mutua que se hacían las dos fuerzas sociales en presencia. El temor que infundía el pueblo vasco a los gobiernos centrales les obligó a reconocer el derecho que asistía a la burguesía vasca (que representaba los intereses del pueblo vasco en aquella época) en su lucha por conseguir la soberanía de su país. La autonomía administrativa era una concesión hecha por los restos feudales a costa de una porción de sus privilegios de casta, al mismo tiempo que la burguesía vasca claudicaba políticamente ante ellos, con el propósito de servirse de la monarquía como de un instrumento para sus fines, cargando el peso de su cobardía sobre los hombros de las masas trabajadoras y traicionando los intereses de la pequeña burguesía de la ciudad y del campo.

Dialécticamente considerado, el concierto económico representa el reconocimiento de las aspiraciones de Euzkadi a su soberanía, y, a la vez, es la primera traición del nacionalismo clásico a los intereses históricos del país vasco como particularidad nacional. Al pactar este compromiso, la burguesía vasca cavaba su propia fosa. El nacionalismo burgués, producto del cálculo, dejaba de existir como fuerza social capaz de lograr la liberación de Euskadi, y sólo esperaba la presencia de las fuerzas que habían de darle tierra para edificar sobre sus restos mortales el nuevo movimiento emancipador, la vía por la cual se llega a la liberación de los pueblos oprimidos y a la emancipación del trabajo y de los trabajadores.


Bilbo, septiembre de 1934
Notas
(1) El autor utiliza indistintamente Euzkadi y Euskadi en el artículo.
Edición digital de la Fundación Andreu Nin, septiembre 2002

Marxismoaren hiru iturri eta hiru atal osagarri (Lenin, 1913)Marxen doktrinak mundu zibilizatu osoan zehar zientzia burges guztiaren (ofiziala zein liberala) etsaitasunik handiena eta gorrotoa pizten du, marxismoa "sekta kaltegarri" moduko zerbait balitz bezala ikusten duelarik. Eta ezin daiteke beste jarrerarik espero, klase arteko borroka oinarritzat duen gizarte batean ezin baitaiteke gizarte zientzia "inpartzialik" egon. Era batean zein bestean, zientzia ofizial eta liberal guztiek soldatapeko esklabotza babesten dute, marxismoak bere aldetik errukigabeko gerra azaldu dionean esklabotza horri.
Soldatapeko esklabotzadun gizarte batean zientzia inpartziala izan dadila espero izatea, langileen soldatak igo ahal izateko, kapitalaren mozkinak murriztea proposatuta, fabrikatzaileen aldetik inpartzialtasuna espero izatea bezain absurdu gizajoa izango litzateke.

Areago oraindik. Filosofiaren historiak eta gizarte zientziaren historiak argi eta garbi azaltzen dute marxismoan ez dagoela ezer "sektakeriaren" itxura duenik, doktrina fanatikoa izatearen zentzuan, higiezina, mundu zibilizazioak jarraitutako garapen bide nagusiaren bazterretik sortua. Aitzitik, Marxen bikaintasuna, hain zuzen, gizateriaren aitzindarizko pentsamenduak jadanik formulatutako korapiloei erantzuna eman izatean datza. Haren doktrina, filosofia, politika ekonomian eta sozialismoan izan diren ordezkari nagusien doktrinen jarraipen zuzen eta hurbil moduan jaio zen.Marxen doktrina guztiz ahaltsua da zehatza delako. Osoa eta harmonikoa, gizakiei munduaren ikusmolde biribila eskaintzen die, edozein sineskeria, erreakzio eta zapalketa burges ororen defentsarekin bateragaitza. Marxismoa gizadiak XIX mendean sortu zuen bikainenaren oinorde zuzena da: filosofia alemaniarra, ekonomia politiko ingelesa eta sozialismo frantsesa.Laburki geratuko gara marxismoaren hiru iturri eta, aldi berean, atal osagarri diren hauetan.

I
Marxismoaren filosofia materialismoa da. Europako historia modernoan zehar, eta bereziki Frantzian XVIII mendearen bukaeran, Erdi Aroko hondakin guztien aurkako bataila erabakigarria garatu zen lekuan, idei eta instituzioetan errotutako feudalismoaren aurkako bataila, materialismoa filosofia kontsekuente bakarra zela agertu zen, natur zientziek erakusten duten guztiarekin bat, sineskeriaren, hipokrisiaren, eta abarren, etsai. Horregatik, demokraziaren arerioek beren indar guztiak tematu zituzten materialismoa birrintzeko, belzteko, "gezurtatzeko" saiakeran, eta idealismo filosofikoaren forma ezberdinen defentsan jardun ziren, era batera zein bestera, erlijioaren defentsara mugatzen dena beti.
Marx eta Engelsek gogor defendatu zuten materialismo filosofikoa eta hamaika bider azaldu zuten oinarri horretatik aldentzeak suposatzen zuen akatsa. Engelsen iritziak argi eta zehatz agertzen dira berak idatzitako Ludwig Feuerbach eta Anti-Dühring lanetan, — manifestu komunistarekin batera — klase kontzientziadun langileen ohe-liburuak.
Baina Marx ez zen XVIII mendeko materialismoan gelditu, are gehiago, maila goragoko batera garatu egin zuen. Alemaniar filosofia klasikoaren lorpenekin aberastu zuen, Hegelen sistemarekin bereziki, bere bidetik, Feuerbachen materialismoa eman zuen sistemarekin. Lorpen hauetariko nagusiena dialektika da, hau da, garapenaren teoria bere formarik osatuenean, sakona eta aldebatekotasunez librea, materia etengabeko garapenean erakusten digun giza ezagutzaren erlatibotasunari buruzko doktrina. Natur Zientzietan egindako aurkikuntza berri-berriak — radioa, elektroiak, elementuen eraldaketa — Marxen materialismo dialektikoaren egiaztapen miresgarriak dira, filosofo burgesen doktrinen eta beren gainbeherako idealismo zaharrerantzko itzulera "berrien" gogoz kontra.
Marxek materialismo filosofikoa sakondu eta erabat garatu zuen, eta naturari buruzko ezagutza gizarteari buruzko ezagutzara hedatu zuen. Marxen materialismo historikoa pentsamendu zientifikoaren itzelezko lorpen bat da. Garai hartara arte, historia eta politikari buruzko ikuspuntuetan nagusi diren kaos eta bidegabekeriaren ondotik, zoragarriki osoa eta harmoniatsua den teoria zientifiko bat etorri zen, indar produktiboen garapenaren ondorioz, gizarte bizitza sistema batetatik beste goreneko bat sortzen dela erakusten digun teoria; adibidez, nola feudalismotik, kapitalismoa jaiotzen den erakusten diguna.
Hala nola gizakiaren ezagutzak natura islatzen duen (hau da, materia etengabeko garapean), gizakiagandik at existitzen dena, gizakiaren gizarte ezagutzak (hau da, ikusmolde eta doktrina filosofiko, erlijioso, polítiko eta abar ezberdinak) gizartearen erregimen ekonomikoa islatzen du. Instituzio politikoak euskarri ekonomikoaren gainean eraikitzen diren gainegiturak dira. Era honetara, adibidez, ikus dezakegu Europako Estatu modernoen molde polítiko ezberdinak proletalgoaren gaineko burgesiaren menderatzea indartzeko balio dutela.
Marxen filosofia materialismo filosofiko bukatu bat da, gizadiari, eta langile klaseri batez ere, jakintzaren arma boteretsua eman diona.

II
Behin baieztatuta gainegitura politikoa erregimen ekonomikoan duela oinarria, honen gainean eraikitzen dela, Marx sistema ekonomiko haren ikerketa zehatzari gogor lotu zen. Marxen lan nagusia, Kapitala, gizarte modernoaren erregimen ekonomikoari buruzko ikerketa da, gizarte kapitalistarena.
Marxen aurretiko ekonomia politiko klasikoa Ingalaterran sortu zen, herri kapitalistarik garatuenean. Adam Smith eta David Ricardok, erregimen ekonomikoari buruzko beren ikerkuntzetan, balioa lanaren emaitza dela adierazten duen teoriaren oinarriak ezarri zituzten, Marxek haien lana jarraitu zuen; teoria hura hertsiki egiaztatu eta era egokian garatu zuen; Merkantzia ororen balioa, gaia bera ekoizteko gizartean beharrezkoa den lan denbora kopuruaren arabera zehaztua dela erakutsi zuen.Ekonomilari burgesek objektuen arteko harremanak ikusten zituzten lekuetan (merkantzia bat beste baten trukean), Marxek pertsonen arteko harremanak aurkitu zituen. Merkantzien elkartrukeak ekoizleen merkatuaren bidez ezarritako lotura adierazten du. Dirua, ekoizleen bizitza ekonomiko osoa unitate bakarrean tinko lotzen duenez, lotura hau gero eta estuagoa egiten dela esan nahi du. Kapitala lotura honen ondorengo garapena adierazten du: gizakiaren lan indarra merkantzia bihurtzen da. Soldatapeko langileak bere lan indarra saldu egiten dio lurraren jabeari, lantegiarenari, lanabesen jabeari. Langileak lanegunaren zati bat erabiltzen du bere eta bere familiaren mantenuaren kostua betetzeko (soldata); lanegunaren beste zatian dohain egiten du lan, kapitalistak jasoko duen plusbalioa sortzen, irabazien iturri, klase kapitalistaren aberastasunaren iturria.
Plusbalioaren teoria Marxen teoria ekonomikoaren funtsa da.
Langilearen lanak sortutako kapitalak, langilea zapaltzen du, jabe txikiak porrotera daramatza eta langabetu armada bat sortzen du. Industrian, produkzio handiaren garaipena berehala ikus daiteke, baina nekazaritzan ere gertakari bera antzematen da, nekazaritza kapitalista handiaren nagusigoa areagotzen den lekuan, makineriaren erabilpenak gora egiten du, eta nekazal ekonomia, moneta-kapitalak harrapatua, ahulduz doa eta bere teknika atzeratuak direla medio, porrot egiten du. Nekazaritzan, ekoizpen txikiaren gainbehera beste era batetara ematen da, baina ukaezina da ematen dela.
Ekoizpen txikia zanpatuz, kapitalak lanaren produktibitatea haztarazi egiten du eta ondorioz monopolio egoera sortarazten du kapitalista handien elkarteen eskuetan. Produkzio berak ere, gero eta izaera sozial handiagoa hartuz doa — ehunka mila eta milioika langile batera loturik organismo ekonomiko kolektibo batean —, kapitalista taldetxo bat lan kolektibo horrek sortutako ekoizpenaz jabetzen den bitartean. Ekoizpenaren anarkia, krisiak, merkatuak lortzeko lasterketa larriak eta populazio masen biziraupenerako baliabide eskasia areagotzen dira.
Kapitalarenganako langileen mendekotasuna areagotuz, sistema kapitalistak baterako lan indar handia sortzen du.
Marxek kapitalismoaren garapena ikertu egiten du merkatu ekonomiaren lehenengo hastapenetatik, truke sinpletik, bere azalpen garatuetara, produkzio handira arte.
Eta herri kapitalista ororen, zahar eta berri, esperientziak, argi eta garbi azaltzen dio, urtez urte, gero eta langile kopuru handiagoari, Marxen doktrina honen egia.
Kapitalismoak mundu osoan zehar garaitu du, baina garaipen hau, kapitalaren gaineko lanaren garaipenaren atarikoa besterik ez da.

III
Feudalismoa kanporatu eta munduan zehar gizarte kapitalista "askea" sortu zenean, berehala bistaratu zen askatasun hori herri langilearen gaineko zapalkuntza eta esplotazio sistema berria inplikatzen zuela. Zapalkuntza horren isla eta kontrako protesta moduan behingoan, doktrina sozialista ezberdinak sortu ziren. Alabaina, hasierako sozialismoa sozialismo utopiko bat zen. Gizarte kapitalista kritikatzen zuen, gaitzesten zuen, madarikatzen zuen, bere suntsiketarekin amets egiten zuen, goreneko erregimen bat susmatzen zuen, eta esplotazioaren moraltasun faltaz aberatsak konbentzi zitezen ahaleginak egiten zituen.
Baina sozialismo utopikoak ezin zuen konponbide zuzena erakutsi. Ezin zuen kapitalismoaren azpiko soldatapeko esklabotzaren benetako izatea azaldu, ezin zituen kapitalismoaren garapen legeak aurkitu, eta ezta ere azaldu zein gizarte indar izango zen sortzaile, gizarte berri baten sortzaile.
Bitartean Europa osoan zeharreko iraultza istilutsuek, eta bereziki Frantzian, feudalismoaren erortzea lagundu zuten, morrontzarena, gero eta era nabariagoan erakusten zuten garapen ororen oinarrian klase arteko borroka zegoela, bere indar eragilea zela.
Klase feudalaren gaineko askatasun politikoaren garaipen bat bera ere ez zen lortu erresistentzia etsiturik gabe. Herrialde kapitalista bat bera ere ez zen sortu oinarri gutxi gora behera libre edo demokratikoen gainean, gizarte kapitalista osatzen duten klase ezberdinen arteko borroka krudelik gabe.
Marxen abilezia munduaren historiak erakusten duen konklusioa ondorioztatzen lehena izatean datza eta kontsekuenteki, ikasitakoa aplikatzean. Klase arteko borrokaren doktrina da emaitza hura.
Gizakiak beti izan dira, politikan, norbere eta besteren iruzurren biktima inozoak, eta izaten jarraituko dute, esaldi, deklarazio eta hitz moral, erlijioso, politiko eta sozialen azpian dauden klase interesak, bata edo bestearenak, aurkitzen ikasten ez duten bitartean. Erreforma eta hobekuntzen alde egiten dutenak, zaharraren aldekoen artetik iruzurra besterik ez dute jasoko, instituzio zahar oro, basatia eta ustela iruditu arren, klase menperatzaile jakin batzuen indarrari esker mantentzen dela ulertzen ez duten bitartean. Eta klase horien erresistentzia gainditzeko, era bakarra dago: inguratzen gaituen gizartean bertan, zaharra aurrean eramateko eta berria sortzeko kapaz izan daitezkeen — eta, beren gizarte egoera dela eta, izan beharra duten — indarrak topatu, eta indar horiek borrokarako hezi eta antolatu.
Marxen materialismo filosofikoak soilik agertu zion proletalgoari gaur arteko klase zapaldu guztiak galduta ibili ziren espiritu-esklabotzatik nola irten. Marxen teoria ekonomikoak soilik azaldu zuen proletalgoaren benetako egoera kapitalismoaren erregimen orokorraren barnean.
Mundu osoan zehar, Ipar Amerikatik Japoniaraino eta Suediatik Hego Afrikaraino, proletalgoaren erakunde askeak ugalduz doaz. Hau, bere klase borroka aurrera eramanez, heziz eta trebatuz doa, gizarte burgesaren aurreiritziak eranzten ditu, gero eta kohesio handiagoa eskuratzen du eta bere garaipenen hedadura neurtzen ikasten du, indarrak egonkortzen ditu eta erremediorik gabe handitu egiten da.

1913ko martxoan, Prosveschenie («Ilustrazioa») aldizkariko 3. alean argitaratua.

Itzultzailea: EHK - Euskal Herriko Komunistak
[Gaztesarea.net webgunetik hartua]