INTERNAZIONAL KOMUNISTAREN AIPUA


"Proletalgoaren betebeharra burgesiaren estatu makineria birrintzea eta suntsitzea da, eta berarekin erakunde parlamentarioak, bai errepublikarrak, bai konstituzional-monarkikoak."


--Internazional Komunista, 2. biltzarra, 1920.