Workers Vanguard aire kontrolatzaileen defentsan

"Gobernu 'sozialistak' gerra-legea inposatu du greba hautsi asmoz.
Aire kontrolatzaileak defendatu!" argitaratu du Workers Vanguardek.

http://www.icl-fi.org/english/wv/971/spain-atc.html

Workers Vanguard publica:"Gobierno 'socialista' impone ley marcial para romper huelga.
¡Defender a los controladores aéreos!"