Nous ne sommes pas séparatistes, nous sommes séparés

Ez gara separatistak, separatu gaituzte.
Iparralden naiz Hegoalden: Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidearen alde!