Marx: "bakoitzarengandik, haren gaitasunen arabera; bakoitzari haren beharren arabera!"

Karl Marx :
Gizarte komunistako fase garaiago batean, norbanakoen mendekotasun esklabotzailea lanaren banaketarekiko desagertu denean, eta harekin, lan intelektualaren eta lan eskuzkoaren arteko kontrastea; lana bizi-bitarteko soil bat ez denean, baizik lehen bizi-beharra; norbanakoen garapenarekin alderdi guztietan, produkzio-indarrak ere hazi eta aberastasun kolektiboaren iturriak txorrotada betean korrituko dutenean, orduan bakarrik gainezkatu ahal izango da erabat eskubide burgesaren ortzemuga estua eta gizarteak bere banderetan idatzi ahal izango du: bakoitzarengandik, haren gaitasunen arabera; bakoitzari haren beharren arabera!

--Karl Marx. Gothako Programaren Kritika.