Amnistiaren alde, atzo eta gaur / Por la amnistia, ayer y hoy

Oroimen historikoa: Iberiar Iraultzaren (1931-1939) argazkiak
Memoria historica: Fotografias de la Revolución Ibérica (1931-1939)
[ampliar para ver/sakatu zabaltzeko]
Donosti (Gipuzkoa) 1931:
 "Askatasuna! Askatasuna!", "Behera gobernuaren espetxeak", "...iraultza", "Askatasuna terrore kapitalistaren biktimentzat", "Behera kapitalismo tirano eta zapaltzailea!" 

"Libertad! Libertad!", Abajo las prisiones gubernativas!", "...revoluión", "Libertad para las victimas del terror capitalista!", "Abajo el capitalismo tirano y opresor"

Donosti 1931 urtean: "Libertad! Libertad!", "Amnistia! amnistia! amnistia!"

Manifestazioa: "Amnistia para los presos politicos y sociales"
"Amnistia preso politiko eta sozialientzat!
Alderdi Komunistaren mitina pilotalekuan, 1935:
Leninen irudia, "¡Amnistia!", "Herrialde guztietako proletarioak, elkar zaitezte!"

Mitin del Partido Comunista en un fronton, 1935:
Imagen de Lenin, "¡Amnistia!" y "Proletarios de todos los paises, unios!"
Amnistia! Presoak kalera!