'Bake zibil' berria (Karl Liebknecht)

'Bake zibil' berria
Batasuna! Zeinek irrikatzen du eta saiatzen da beragatik gu baino gehiago? Batasuna, proletalgoari bere zeregin historikoa egiteko indarra ematen diona.

Baina “batasun” orok ez du indarra sortzen. Otsoa eta arkumearen arteko batasunak arkumea bihurtzen du otsoaren bazka. Proletalgoaren eta klase agintarien arteko batasunak proletalgoa sakrifikatzen du. Traidoreekin elkartzea porrota esan nahi du.

Soilik norabide berdinera bultzatzen duten indarrek indartzen dira gehiago batasunaren bidez. Indarrak bata bestearen aurka zuzentzen direnean, biak kateatu eta ahalmena galtzen dute.

Norabide berdinera bultzatzen duten indarrak elkartzen saiatzen gara. Gaur egungo batasunaren apostoluak, gerra garaiko batasunaren predikarien antzera, ahalegintzen dira kontrako indarrak bateratzen iraultzaren indar erradikalak oztopatu eta desbideratzeko. […]
Karl Liebknecht. ‘Bake zibil’ berria, 1918ko azaroak 18Berlingo kaleak:: "Bakerik ez kapitalismoarekin!"

La nueva 'paz civil'
¡Unidad! ¿Quién puede desearla y esforzarse más por ella que nosotros? La unidad, que da al proletariado la fuerza para realizar su misión histórica.

Pero no toda "unidad" crea la fuerza. La unidad entre el lobo y el cordero hace del cordero la comida del lobo. La unidad entre el proletariado y las clases dirigentes sacrifica al proletariado. La unidad con traidores significa la derrota.

Sólo las fuerzas que tiran en la misma dirección se fortalecen con la unidad. Cuando las fuerzas tiran una contra otra, ambas se mutilan encadenándose.

Nosotros nos esforzamos en combinar fuerzas que tiran en la misma dirección. Los apóstoles actuales de la unidad, como los predicadores de la unidad durante la guerra, se esfuerzan en unir fuerzas contrarias para obstruir y desviar las fuerzas radicales de la revolución. […]
Karl Liebknecht. La nueva ‘paz civil’, 1918ko azaroak 18

Fronte popularrik ez! Kolaborazionismorik ez!
¡No a los frentes populares! ¡No al colaboracionismo!

"Desarmado y cautivo el ejercito rojo"... 25 años de paz.