Basamortu bat sortu eta bakea deitzen diote


"A la rapiña, el asesinato y el robo
los llaman por mal nombre gobernar 
y dónde crean un desierto, lo llaman paz"
(Cornelius Tacitus)

Libiako zipaio nagusia den Mustafa Abdel Jalil-ek iragarri du xaria, lege islamiarra, izango dela estatu txotxongiloaren oinarrizko legea. Iragarpena Bengazin egin du, agerian utziz Tripoli eta mendebaldeko beste hiri batzuk ez dutela inperialistek bezain beste maite Trantsiziorako Kontseilu Nazionala.

Libiak petroleoa galdu eta xaria “irabazi” du. Herrialdearen “aurrerapenen” artea dibortzioaren debekua eta poligamiaren berrezartzea. Horra hor inperialisten jopuen “iraultza”, horra hor sozial-inperialisten lorpenak —horra hor Joxe Iriarte ‘Bikila’-ren, Euskal Herria Sozialistaren, Gararen, edo Santiago Alba Ricoren mutilen "garaipen" handia!

Prensa trotskista: "Guerra contra la Libia de Gaddafi: Terror imperialista y mentiras"