Alderdi leninista herriaren tribunoa da

“Sozialdemokrataren [komunistaren] ideala ez da sindikatu baten idazkari izatea, baizik-eta herriaren tribunoa, bidegabekeria eta zapalkuntza seinale ororen aurrean erantzuten dakiena, edonon agertzen delarik eta edozein sektorek edo klase sozialak jasaten duelarik; polizia-basakeri eta esplotazio kapitalistaren adierazpen guztiak koadro bakar batean sintetizatzen dakiena; gertakaririk txikiena profitatzen dakiena denen aurrean bere uste sozialistak eta bere aldarrikapen demokratikoak aldarrikatzeko, bakoitzari eta denei azal diezaion proletalgoaren borroka askatzailearen garrantzi historiko unibertsala”

Lenin: ‘Zer egin?’ (1902)