Lehertzeko garaia

Lehertzeko garaia

malko garratzen urte latzak

iluntasun ezaguna oinazez neurtua

etsipen beltzak odola borborka irakin artean

eta begiak ia errautsa irudi anbarrei

azkar atxikitzen zaizkie:suzko atzamarrak bezala nere jendearen pakean

harriak bezala ume beltz baten haziketaren gainean

labainak bezala nere herriaren itxaropenean

heriotza bezala nere bizitzeko eskubidearen gainean.eta horrela odolaren zina egiten da;

eta horrela neuk nozitu, jaiki eta oihu egiten dut:nere herria! lehertzeko garaia da;

bota zure zama, zure haragi ustela,

zure irrifar okertua, zure suzko begirada,

zure malko garratzak, zure landatze morroiaren urteak,

harri koxkor eta lehorte eta zimiko eta ekaitzarik

igitaitu egiten dituzun artean.


lehertzeko sasoia, nere herria! zure etsaiaz libratu!Time to explode:

harsh years of acid tears / knowing darkness measured in pain /

as black anguish swells effervescent blood / and eyes near ash hold fast to

amber sight: // like fire-claws at my people's peace / like stones upon a black

child's growth / like knives about my people's hope / like death aboye my right

to life. // and it is thus the pledge of blood is made; / it is thus I hurt and

rise and shout: // my people! it is time to explode; / get rid of your load,

your decaying flesh, / your twisted smile, your look of flame, / your acid

tears, your years of servile planting, / whilst reaping stone and drought and

sting and storm. // it is time to explode, my people! get rid of your foe!Linton Kwesi Johnson [*]